onsdag 28. november 2007

Doktorsdisputationer i Sverige

Thérèse Eng försvarar den 30 november kl. 13.15 sin avhandling i franska vid Växjö universitet, om filmöversättning från svenska till franska. Avhandlingens titel är: "Traduire l'oral en une ou duex lignes. Étude traductologique du sous-titrage français de films suédois contemporains." En sammanfattning av avhandlingen finns här.

Jan Pedersen försvarar den 8 december kl. 10.00 sin avhandling i engelska vid Stockholms universitet, om TV-översättning från engelska till svenska och danska. Avhandlingens titel är: "Scandinavian Subtitles. A Comparative Study of Subtitling Norms in Sweden and Denmark with a focus on Extralinguistic Cultural References." En sammanfattning av avhandlingen finns här.

Aleksei Semenenko försvarar den 15 december kl. 13.00 sin avhandling i slaviska språk vid Stockholms universitet/Södertörns högskola, om Hamletöversättningar till ryska. Avhandlingens titel är: "Hamlet the Sign. Russian Translations of Hamlet and Literary Canon Formation." En sammanfattning av avhandlingen finns här.

Ingen kommentarer: