mandag 7. januar 2008

Översättningsstudier vid Göteborgs universitet - Volym elva

Inom ramarna för översättarutbildningen vid Göteborgs universitet utges serien ”Översättningsstudier vid Göteborgs universitet”.
Nu har en ny volym (nummer elva) utkommit, och den har titeln "Texter emellan 9. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2005-2007". De sju arbetena i volymen behandlar översättning från källspråken engelska, franska, italienska, spanska respektive tyska till målspråket svenska.
Innehållsförteckning till den här volymen och de tidigare utgivna volymerna finns på adressen <http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/publ/overpub/>.
De utgivna volymerna (med undantag för den första som är slutsåld) finns till försäljning. Priset per volym är SEK 150 + porto + eventuell moms. Beställningar görs via e-post till biblioteksassistent Erik Falk, <erik.falk@svenska.gu.se>.

Med vänliga hälsningar

Hans Landqvist
Ordförande i redaktionskommittén för Översättningsstudier vid Göteborgs universitet