mandag 3. mars 2008

Nettverkets ledergruppe

Val av ledergruppe ble gjennomført på e-post i februar og resultatet ble som følger:

Helle Dam Jensen, Århus
Birgitta Englund Dimitrova, Stockholm
Sandra Halverson, Bergen
Outi Paloposki, Helsingfors

Temagrupper

Är du intresserad av att vara med i en temagrupp med följande tema:

Barnlitteraturöversättning - kontakta Carina.Andersson@moderna.uu.se
Kognitivlingvistik kontakta - kontakta Cecilia.Alvstad@ilos.uio.no